Guests


Kelly Hu

นักแสดงสาวจากหนังดัง และทีวีซีรี่ย์มากมายไม่ว่าจะเป็น The Scorpion King, X-Men 2 The Tournament และ DC Comics, Arrow. ฯลฯ


Leon Chiro

Leon Chiro

Leon Chiro #cosplayer มืออาชีพจากอิตาลี และเป็นที่รู้จักกันในวงการคอสเพลย์สายเกมส์ นอกจากนี้ยังได้รับเชิญไปทำงานในต่างประเทศกว่า 80 งาน ใน 30 ประเทศ


Yuegene Fay

นักแสดงสาวจากหนังดัง และทีวีซีรี่ย์มากมายไม่ว่าจะเป็น The Scorpion King, X-Men 2 The Tournament และ DC Comics, Arrow. ฯลฯ